Blauwe hardsteen

Blauwe hardsteen

Wereldberoemde steen in België en omstreken. Tegenwoordig geïmiteerd, doch nooit geëvenaard. De steen wordt ingonnen in het Henegouwse en het Luikse bekken. De blauwe hardsteen van het Henegouwse is doorgaans wat lichterblauw van kleur, doch dit onderscheid is echt iets voor kenners. Ook in het Luikse bekken worden lichtere banken ontgonnen en vice versa. Belangrijk is dat de steen vrij is van fouten.

Blauwe hardsteen is een vrij fascinerende steen. Door zijn verschillende afwerkingsmogelijkheden geeft de steen telkens een verschillend aspect van zijn karakter weer. Een ruwe gebouchardeerde of gevlamde afwerking houdt hem ruw. De opeenvolgende tailleringen geven hem zijn artistieke kant weer. Naarmate de steen verder gepolijst wordt, wordt hij zelfs adellijk.

Blauwe hardsteenBlauwe hardsteenBlauwe hardsteenBlauwe hardsteenBlauwe hardsteenBlauwe hardsteen