Savonnières natuursteen

Savonnière Natuursteen

Een typisch Franse kalksteen met een roomboter kleur. In grootte orde een fijnkorrelige structuur met transversale schelpenbanen. Steen is onmiddellijk na ontginning vrij zacht door de aanwezigheid van water in de steen. Gaandeweg verdwijnt dit water en hard de steen volledig uit.

Stratigrafische ouderdom: Portlandiaan (Boven-Jura).

In oorsprong gebeurde de ontginning van deze steen ondergronds. Nagenoeg het volledige dorp Savonnières-en-Pertois en omstreken is ondertunneld. Nu gebeurd de ontginning bovengronds. Er nog maar één continue ontginning van deze natuursteen. De groeve handhaaft een langdurige exploitatie politiek gericht op kwaliteit en duurzaamheid, zodat de Savonnières steen ook voor de volgende generatie beschikbaar zal zijn. De exploitatie is er niet op gericht om de Savonnière te gebruiken als steenslag in wegbeddingen, wel om mooie blokken te ontginnen die gebruikt kunnen worden als bouwmateriaal. Iedere aanvraag wordt dan ook met de meest concurrentiële prijsquotering beantwoord.

Aan de groeve is een state of the art verwerkingsfabriek gelegen. Door de nabijheid van deze productie eenheid kan de groeve op economische wijze afgewerkte producten leveren. Restjes hoeven niet mee getransporteerd te worden, zodat u enkel de netto kostprijs van het verwerkte materiaal hoeft te betalen. Het is steeds mogelijk om via onze kanalen, ruwe blokken en plaatwerk SAVONNIERES aan te vragen.

Technische fiche Savonnières

Acrobat filefiche technique (173KB)